20/11/2010

OM MÄSSAN

Screen Shot 2017-03-02 at 18.55.00

Bokorridoren är en arbetsmarknadsdag och rekryteringsmässa för de två fastighetsvetenskapliga programmen, fastighetsförmedling och fastighetsföretagande 180hp på Malmö Högskola. Det är således en nischad mässa för mäkleribyråer och fastighetsbolag, och samtliga delar i branscherna. Mässan går i Malmö Högskolas regi och det är också i högskolans nya lokaler Niagara vid Universitetsholmen som den årligen påträffas.

Företag ställer ut på mässan med hjälp av montrar, beroende på vilket paket så är monterstorleken också olika. Förutom att synas och marknadsföra sig i en betydande miljö, är huvudsyftet för dagen – rekrytering. Praktik, extrajobb, kommande sommartjänster är i strålkastarljuset men det kan också vara områden i bolaget som är outforskade och som kan vara ett lämpligt ämne för en C-uppsats. Det är inte för intet som Bokorridoren ofta benämns som möjligheternas mässa, där det är företagen själva som sätter begränsningarna.

Malmö Högskolas grundtankar är att skolan skall genom kunskap och engagemang bidra till ett gott samarbete mellan studenter och arbetsliv. Som en konsekvens av det bildades Bokorridoren vars syfte är att interagera näringsliv inom ovan branscher med studenter från respektive utbildning i hopp om att skapa betydande möten.

Tidigare har projektet varit en del av Studentkåren på Malmö Högskola, men har kommit att bli en egen fristående organisation utan vinstdrivande intresse. Bokorridoren anordnas ideellt av en hårt arbetande projektgrupp som består av studenter ifrån de två de berörda programmen nedan vid Malmö Högskola.

Kort beskrivning av de två programmen mässan innefattas av;

Fastighetsförmedling – Grundnivå – 180 HP
Utbildningen uppfyller de teoretiska krav som ställs för en registrering till fastighetsmäklare men ger dig också kunskap och kompetens som ökar din anställningsbarhet inom andra verksamheter. Du får en bred bas att stå på och ett brett arbetsfält. Detta program ersätter det tidigare Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp. Flera av programmets kurser är framtagna i samråd med branschen. Huvudområdet Fastighetsvetenskap är tvärvetenskapligt uppbyggt och för samman kunskaper från olika discipliner: teknik, ekonomi, juridik, beteende- och samhällsvetenskap.

Fastighetsföretagande – Grundnivå – 180 HP
Malmö högskola har i nära samarbete med fastighetsbranschen utvecklat programmet i fastighetsföretagande för att möta branschens efterfrågan på kvalificerade medarbetare med bred kompetens. Utbildningen har ett kundperspektiv och fokuserar på service och relationer i fastighetsbranschen och berör hur vi planerar och bygger hus, hur fastigheter bildas, förvaltas, och värderas. Under utbildningen lär du dig att praktiskt tillämpa och kombinera fackkunskaper på fastigheter och brukare. Du lär dig också att leda processer på strategisk och operativ nivå och att ta ett helhetsansvar för kunder, fastigheter, personal, projektutveckling. Efter examen kan du arbeta med uthyrning, teknik, ekonomi, förvaltning, analys av projekt, lokaler eller fastigheter. Du kan även arbeta med affärsstöd, Facility Management, rådgivning och support vid fastighetstransaktioner samt förhandlingsstöd till hyresgäster eller fastighetsföretagare.

För att veta mer om hur din roll på mässan kan se ut, läs vidare under antingen företag eller student.

Så här såg mässan ut 2016

2015

16907_831704470234480_4573400507829372043_n 1472083_831704433567817_4961499652681521017_n 1901199_831703133567947_4853662154504935007_n 10394518_831704856901108_2716108358941847972_n 10479633_831696360235291_7902218871346841789_o10941521_831696710235256_1013689956906663690_n 10943641_831703260234601_1081200863827733910_n 11067511_831696790235248_3365298500440407286_n 11075159_831704800234447_4373805053702315651_n 11083656_831696660235261_1441528808498347137_n10730972_831703956901198_4367626785021223166_n11041667_831698583568402_8580202772532107748_n

2014

1492375_628630493875213_1780683316_o1973902_628633293874933_1366538779_o1961943_628630613875201_770956277_o1966218_628637737207822_514182717_o1966126_628633590541570_197643939_o10010624_628631117208484_807082550_o1980445_628631500541779_1734565633_o1911993_628638720541057_1858243671_o1795823_628637977207798_685927431_o1780117_628639090541020_342513638_o1961010_628637700541159_407390893_o1911993_628638720541057_1858243671_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera